as a performer

Vol.at.ilit.y -tanssiteos Barker-teatterissa
Vol.at.ilit.y on tanssiteos, joka tutkii vettä, sen molekyylisiä prosesseja sekä yhdistäviä ja erottavia ominaisuuksia veden muuttuessa eri olomuodosta toiseen. Vettä ja sen eri olomuotoja käytetään  teoksen liikekielen ytimenä, äänimaailman lähteenä, näyttämön media-installaatiossa,  sekä kuvannollisesti havainnollistamaan ihmisten ja paikkojen henkisiä ja fyysisiä siteitä toisiinsa. Ensi-ilta Barker-teatterissa Turussa 20.10.2011.
Koreografia Tomi Paasonen
Tanssijat Rea-Liina Brunou, Linda Sointu ja Kimmo Alakunnas
News: http://www.youtube.com/watch?v=7Gekie5rYdE
Full documentation: http://vimeo.com/56730565
Trailer: http://vimeo.com/57271054
Vol.at.ilit.y dance performance in Barker Theatre
Vol.at.ilit.y examines water and it´s processes, combining and separating characteristics while transforming from one stage to another. Water and it´s different stages are used as a core of the dance expression, as a source of the soundscapes, in the media-installation and metaphorically to illustrate the spiritual and physical ties of human and places to each others. Premier in Barker-theter Turku at 20th Oct 2011.
Choreography and art direction by Tomi Paasonen ja Tiago da Cruz. Dancers are Rea-Liina Brunou, Linda Sointu and Kimmo Alakunnas
Link to a trailer: http://www.youtube.com/watch?v=7Gekie5rYdE&feature=youtu.be


Mind the Gap
Tanssia Tyrkyllä- festivaali
kor. Patrik Häggström
    Kolme ihmistä yhdessä. Metrotunneli.
    “We’re not our job, we’re not how much money we got in the bank, we’re not the car we drive, we’re not the contents of our  wallet, we’re not our fucking cellphone.
    We’re the all dancing crap of the world
    I realised I’ve missed what it´s all about. It was about remembering who I was in the beginning, same species, stardust harvesting starlight
        How could I let the gap get so wide?”

    Tanssi: Kimmo Alakunnas, Vaatu Kalajoki ja Victoria Vikström
Ensi-ilta 18.9. Valvesali